Ujian SUP -Bakhrul Amal-

Ujian SUP an. Bakhrul Amal

Judul Disertasi :

“REKONSTRUKSI MAKNA KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH

BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS KEADILAN SOSIAL”

Tim Pembimbing :

Prof. Dr. Yusriyadi, SH. MS. (Promotor)

Dr. Ana Silviana, SH. MHum. (Ko. Promotor)

Kirim Komentar